Ons DNA

N-VA Grimbergen neemt, als ongebonden partij, verantwoordelijkheid op in het beleid van Grimbergen. Dit beleid vertrekt van een duidelijke pro-actieve en langetermijnvisie waarbij op een transparante en open wijze met de burgers zal gecommuniceerd worden.

De inspraak van de burgers, de vastberadenheid en de lage toegankelijkheid maken het beleid geloofwaardig. De afdeling wil een constructief en innoverend beleid voeren, waarbij het belang van de gemeente steeds voorop wordt gesteld waardoor Grimbergen een voorbeeldgemeente kan worden in Vlaanderen. Moeilijke beslissingen worden niet uit de weg gegaan en de N-VA mandatarissen durven keuzes maken met respect voor de regelgeving en voor de burgers.

De afdeling kiest voor een team van integere kandidaten met een hoog leiderschapsgehalte om de gemeente Grimbergen op een professionele wijze te besturen.

Het is vooral dit DNA dat het verschil maakt met het vorige beleid. Niet alleen de inhoud, maar vooral de manier waarop men beleid voert, zal Grimbergen kunnen veranderen en verbeteren.

4 engagementen voor Grimbergen

Binnen een beleid vertonen verschillende domeinen een onderlinge samenhang. We hebben ons programma dan ook samengevat in vier sterke engagementen voor Grimbergen. Daar willen we met onze mooie gemeente naar toe.

Grimbergen, een goed bestuurde gemeente

 • Een voltijdse burgemeester die het college en de gemeente aanstuurt met het nodige leiderschap.
 • Efficiënter maken van de administratie en de dienst ‘werken in eigen beheer’.
 • Sterk inzetten op het gebruik van nieuwe technologie en digitalisering.
 • Een verstandig en zuinig financieel beleid voeren, vertrekkende van een oefening in efficiëntiewinst.
 • Inzetten op samenwerking met andere gemeentes en met andere overheidsinstellingen.

Grimbergen, bruisend en welvarend

 • Versterken van de handelskernen en lokaal ondernemerschap.
 • Grimbergen op de kaart zetten als toeristische trekpleister.
 • Verenigingen maximaal ondersteunen op basis van een eerlijk en duidelijk subsidiereglement.
 • Het Cultureel Centrum in Strombeek-Bever efficiënter en aangenamer maken.
 • Optimaliseren en centraliseren van sportinfrastructuur. 

Grimbergen, een warme thuis 

 • Het Vlaamse karakter van Grimbergen blijven verdedigen.
 • Opstellen en uitvoeren van een jeugdhuizenplan.
 • Verder uitwerken van een goed netwerkoverschrijdend inschrijvingsbeleid voor scholen.
 • Inzetten op kinderopvang en ouderenzorg.
 • Ondersteunen van kwetsbare gezinnen, financieel zwakkeren en alleenstaanden. 

Grimbergen, veilig en leefbaar

 • Een totaalplan ruimtelijke ordening uitwerken voor groot-Grimbergen m.i.v. specifieke aandacht voor de kanaalzone en bijsturing van het masterplan van Strombeek-Bever.
 • Een gezond evenwicht bewaren tussen de uitbouw van bewonerskernen, open ruimte en groene buffers.
 • Hanteren van het principe ‘de vervuiler betaalt’, ook voor bedrijven in functie van hun milieuvergunning.
 • Meer blauw op straat en meer gebruik maken van slimme camera’s en technologie.
 • Een vlotte mobiliteit: een kwalitatief netwerk van voet- en fietspaden en trage wegen, de verkeerslast uitsmeren en zwaar verkeer beperken tot enkele hoofdassen.

Meer info

Wens je meer informatie over ons programma of wens je te ontdekken wie onze mandatarissen en bestuursleden zijn, neem dan een kijkje op onze website

Je kan het volledig uitgeschreven programma lezen, door hier te klikken.