Biografie

Ik ben geboren in Sint Truiden (1961) als zoon van twee zelfstandige ouders. Tot aan mijn achttiende jaar woonde ik in Halen, waar ik uren doorgebracht heb op de tennis terreinen van Tennis Club Halen. Vanaf dan heb ik me toegelegd op mijn studies en behaalde ik achtereenvolgens diploma’s in de kinesitherapie, manuele therapie en podologie, zowel in België als in Nederland.

Van 1985 tot einde 2002 had ik een deeltijdse eigen privaat praktijk. Tegelijkertijd was ik achtereenvolgens assistent aan de Vrije Universiteit Brussel en lector aan het KAHOG te Gent. Na het behalen van een doctoraat in de ‘Motorische Revalidatie en Kinesitherapie’ aan de Vrije Universiteit Brussel, heb ik gekozen voor het academische werk en werd ik voltijds professor aan de Revaki opleiding binnen de Universiteit Gent. Momenteel ben ik nog steeds verbonden aan deze opleiding, waar ik onderwijs geef, wetenschappelijk onderzoek doe en de nodige dienstverlening verstrek. Ik ben heel blij dat ik een essentiële en sturende rol heb mogen spelen in de integratie van een hogeschool in de universiteit en in de herschikking (fusie) van vakgroepen binnen de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent.

Reeds van in het begin van mijn loopbaan als kinesitherapeut was ik geboeid door mensen. Toen ik meer en meer verantwoordelijkheid kreeg en mensen mocht gaan aansturen, had ik meteen door dat dit niet zo evident was. Ik heb dan beslist om talrijke coaching opleidingen te volgen die de laatste 15 jaar een duidelijke meerwaarde hebben gevormd in mijn leven. Zo behaalde ik een master practitioner in NLP (neuro-linguistisch programmeren) aan de school voor NLP in België, een diploma ‘life design coach’ bij Vidarte in Den Bosch Nederland alsook een opleiding ‘Academic leadership’ bij True Colors. De interesse en vorming in coaching en leiderschap vormen een rode draad doorheen mijn maatschappelijke rollen, waarbij communicatie een zeer belangrijke plaats inneemt. Ook in de politiek hanteer ik voor mezelf het coachend leiderschap.

Mijn politieke interesse en maatschappelijk engagement dateert reeds van in mijn jeugd. En omdat deze interesse steeds maar toenam groeide het idee voor een concreet politiek engagement ook meer en meer. Sinds januari 2009 heb ik mij politiek geëngageerd binnen de N-VA, waar ik eerst secretaris was van de afdeling Grimbergen en sinds mei 2013 tot vandaag de lokale afdeling mag aansturen als voorzitter . Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd ik gemeenteraadslid voor de gemeente Grimbergen voor de periode 2012-2018. Bij de federale verkiezingen in 2014 heb ik de partij ondersteund als 5e opvolger bij de kamer. Ook daar behaalde ik een puik resultaat, hetgeen mij nog meer motiveerde om van politiek een vaste waarde te maken in mijn leven. Ondertussen probeer ik N-VA nationaal maximaal te ondersteunen door te zetelen in meerdere raden en comités, waaronder de nationale partijraad.

Ik ben gehuwd met Eva en vader van 3 geweldige dochters waarvan één Ethiopisch adoptiekindje.