Ik ben geboren in Sint Truiden (1961) als zoon van twee zelfstandige ouders. Tot aan mijn achttiende jaar woonde ik in Halen, waar ik uren doorgebracht heb op de tennis terreinen van Tennis Club ‘De Zwaluw’ Halen. Vanaf dan heb ik me toegelegd op mijn studies en behaalde ik achtereenvolgens diploma’s in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen, manuele therapie en podologie, zowel in België als in Nederland.

Van 1985 tot einde 2002 had ik een deeltijdse eigen privaat praktijk. Tegelijkertijd was ik achtereenvolgens assistent aan de Vrije Universiteit Brussel en lector aan het KAHOG te Gent. Na het behalen van een doctoraat in de ‘Motorische Revalidatie en Kinesitherapie’ aan de Vrije Universiteit Brussel, heb ik gekozen voor het academische werk en werd ik voltijds professor aan de Revaki opleiding binnen de Universiteit Gent. Z2021_098_067Momenteel ben ik nog steeds verbonden aan deze opleiding, waar ik onderwijs geef, wetenschappelijk onderzoek doe en de nodige dienstverlening verstrek. Ik ben heel blij dat ik voorzitter van de opleidingscommissie en daarna vakgroepvoorzitter mocht zijn en dat ik een essentiële en sturende rol heb mogen spelen in de integratie van een hogeschool in de universiteit en in de herschikking (fusie) van vakgroepen binnen de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent.

Omwille van mijn politiek mandaat als 1e schepen in Grimbergen werk ik sinds 2019 nog slechts deeltijds als hoogleraar voor de Universiteit Gent. Binnen deze opdracht was ik tot voor kort, naast mijn onderwijs- en onderzoeksopdracht, ook voorzitter van de Academie voor revalidatiewetenschappen, hetgeen een instituut is waar we levenslang leren aanbieden binnen de revalidatiewetenschappen.

Reeds van in het begin van mijn loopbaan was ik geboeid door mensen. Toen ik meer en meer verantwoordelijkheid kreeg en mensen mocht gaan aansturen, had ik meteen door dat dit niet zo evident was. Ik heb dan beslist om talrijke coaching opleidingen te volgen die de laatste 20 jaar een duidelijke meerwaarde hebben gevormd in mijn leven. Zo behaalde ik een master practitioner in NLP (neuro-linguistisch programmeren) aan de school voor NLP in België, een diploma ‘life design coach’ bij Vidarte in Den Bosch Nederland alsook een opleiding ‘Academic leadership’ bij True Colors. De interesse en vorming in coaching en leiderschap vormen een rode draad doorheen mijn maatschappelijke rollen, waarbij communicatie een zeer belangrijke plaats inneemt. Ook in de politiek hanteer ik voor mezelf het coachend leiderschap.

Mijn politieke interesse en maatschappelijk engagement dateert reeds van in mijn jeugd. En omdat deze interesse steeds maar toenam groeide het idee voor een concreet politiek engagement ook meer en meer. Sinds januari 2009 heb ik mij politiek geëngageerd binnen de N-VA, waar ik eerst secretaris was van de afdeling Grimbergen en van mei 2013 tot 2019 de lokale afdeling mocht aansturen als voorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ik gemeenteraadslid voor de gemeente Grimbergen voor de periode 2012-2018. Bij de federale verkiezingen in 2014 heb ik de partij ondersteund als 5e opvolger bij de kamer. Ook daar behaalde ik een puik resultaat, hetgeen mij nog meer motiveerde om van politiek een vaste waarde te maken in mijn leven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde ik 1023 voorkeurstemmen hetgeen ons ook een plaats opleverde in de meerderheid. Tijdens de legislatuur 2019-2024 mag ik de Grimbergse 1e schepen zijn bevoegd voor cultuurbeleid, mobiliteitsbeleid, digitalisering en communicatie. Bij de verkiezingen van 2019 behaalde ik vanop de 13e plaats het zevende beste resultaat aan voorkeursstemmen binnen alle partijen vanuit Grimbergen.

Tevens engageer ik mij binnen N-VA nationaal door te zetelen in meerdere raden en commissies, waaronder de nationale partijraad en het comité van toezicht. Binnen het arrondissementeel bestuur Halle-Vilvoorde was ik penningmeester, daarna secretaris en momenteel ben ik voorzitter van het AB Halle-Vilvoorde.

Ik ben gehuwd met Eva en vader van 3 geweldige dochters waarvan één Ethiopisch adoptiekindje.