N-VA Nationaal

 • Secretaris N-VA Grimbergen van januari 2012 tot april 2013
 • 5e opvolger Kamer van volksvertegenwoordigers oktober 2014
 • Voorzitter N-VA Grimbergen van april 2013 tot 2019
 • 13e plaats Kamer van volksvertegenwoordigers mei 2019
 • Penningmeester arrondissementeel bestuur Halle-Vilvoorde  van oktober 2015 – oktober 2020
 • Secretaris arrondissementeel bestuur Halle-Vilvoorde van oktober 2018 – oktober 2020 
 • Voorzitter arrondissementeel bestuur Halle-Vilvoorde van oktober 2020 tot nu.
 • Lid comité van toezicht N-VA nationaal van 2015 tot nu
 • Lid van de nationale N-VA partijraad van 2015 tot nu

Gemeente Grimbergen

 • Gemeenteraadslid Grimbergen van januari 2013 tot december 2018
 • Lid Raad van bestuur AGB Grimbergen 2013-2018
 • Lid commissie financiën Grimbergen 2013-2018
 • Lid commissie personeel en organisatie Grimbergen 2013-2018
 • Lid stuurgroep sportbeleidsplan Grimbergen 2013-2018
 • 1e schepen Grimbergen van januari 2019 tot nu.
 • Voorzitter Integraal veiligheidsoverleg Grimbergen (IVOG) van 2019 tot nu.
 • Lid Raad van Bestuur en Algemene Vergadering vzw EVA Cultuurcentrum Strombeek
 • Lid Raad van Bestuur en Algemene Vergadering vzw EVA Heemschut
 • Lid Cultuurraad Grimbergen
 • Lid commissie bibliotheek Grimbergen

Andere huidige mandaten

 • Voorzitter Intergemeentelijk Samenwerkinsgverband ‘Cultuur Noordrand’
 • Lid Raad van Bestuur IBEG
 • Lid Raad van Bestuur IBEE
 • Lid Raad van Bestuur en Algemene Vergadering ‘Eigen Thuis’ Grimbergen
 • Lid bestuurlijke commissie 6 VVSG ‘De gemeente in de wereld’
 • Lid Algemene Vergadering ‘Vlaamse Waterweg’
 • Lid vervoerregioraad Vlaams Brabant