CV wetenschappelijk

1. Opleidingstraject

Diploma’s

 • 1984: Gegradueerde in de kinesitherapie, H.T.I. Aedes Paramedicorum Brussel, Onderscheiding
 • 1989: Hogere beroepsopleiding tot fysiotherapeut, Internationale Academie voor Fysiotherapie Thim van der Laan Utrecht, Met goed gevolg
 • 1989: Manuele therapie, Stichting School voor Manuele Therapie Utrecht, Geen graden toegekend
 • 1991: Licentiaat in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie, Vrije Universiteit Brussel, Grote onderscheiding
 • 1996: Gegradueerde in de podologie Katholieke Hogeschool voor Gezondheidszorg Gent, Grote onderscheiding
 • 1999: Doctor in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie, Vrije Universiteit Brussel, Grootste onderscheiding.

Bijkomende langdurige opleidingen

 • 1985: Sportletsels en sportbegeleiding, RSK – VKV
 • 1988: Manuele Therapie, H.T.I. Aedes Paramedicorum, Brussel
 • 1999: Hogere graad Welsprekendheid, Academie afdeling woord, Grimbergen
 • 1999: Doctoraatsopleiding in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie, Vrije Universiteit Brussel
 • 2005: Certified Practitioner in Neuro-Linguistic Programming, International NLP Trainers Association & School voor NLP
 • 2006: Certified Master in Neuro-Linguistic Programming, International NLP Trainers Association & School voor NLP
 • 2007: Coaching in Terra Nuova (jaaropleiding), Leenaerts & Van Geel, Bierbeek
 • 2007: Opleiding presentator, Jessie De Caluwe, Brugge
 • 2009: Life design coach, Vidarte, Den Bosch Nederland
 • 2012: Academic leadership programme, True Colors, Leuven

Bijkomende kortdurende opleidingen

 • 1993: Orthopedics and Biomechanics (verblijf van 3 weken in Pennsylvania), Pennsylvania College of Podiatric Medicine USA
 • 1994: Podiatric Biomechanics and Posted orthoses and gait analysis, The London Foot Hospital and school of Podiatric Medicine GB
 • 1994: Seminarie onderwijsprofessionalisering, Vrije Universiteit Brussel
 • 2001-2003: Managementvaardigheden: Werkdruk, time management, creatief omgaan met feedback, motiverend leidinggeven, voeren van functioneringsgesprekken, mind mapping, Praxis, Cadensa, VVKHO, AHS
 • 2007: Docententraining: Presentatietechnieken deel 1, Universiteit Gent
 • 2007: Mensmanagement, Arteveldehogeschool Gent
 • 2011: Creatief denken Arteveldehogeschool Gent
 • 2011: Docententraining: Presentatietechnieken deel 2, Universiteit Gent
 • 2011: Duurzaam omgaan met talent, Arteveldehogeschool Gent

2. Publicatielijst

 • Auteur of co-auteur van boeken: 6
 • Hoofdstukken in boeken: 11
 • Boeken als editor: 1
 • Artikels en proceedings van wetenschappelijke congressen:  74
 • Zelf georganiseerde internationale of nationale congressen en symposia: 14
 • Nationale en internationale lezingen: 124

3. Dienstverlening

 • Lid Overlegplatform Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent van 2004 tot september 2013.
 • Voorzitter Opleidingscommissie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent van 2004 tot 2008.
 • Ondervoorzitter Opleidingsmissie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gen vanaf 2008 tot heden.
 • Lid Kwaliteitscel onderwijs Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van 2004 tot 2008.
 • Waarnemend lid Faculteitsraad Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, van 2005 tot 2008.
 • Voorzitter Opleidingsadviesraad Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent van 2004 tot 2008.
 • Lid OVUNHOKI (overleg universiteiten en hogescholen kinesitherapie in Vlaanderen) van 2005 tot heden.
 • Lid Managementteam Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent van 2004 tot 2008.
 • Lid Vakgroepraad Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent vanaf 2008 tot heden
 • Lid Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent van 2004 tot 2008.
 • Verantwoordelijke voor de Wetenschapsdag AHS en Revaki Gent van 2004 tot heden.
 • Voorzitter examencommissie 2e master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent vanaf 2008 tot heden.
 • Vervangend ombudspersoon 3e bachelor Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent vanaf 2008 tot heden.
 • Lid werkgroep visitatie Revaki Gent 2009-2012. Schrijver en coördinator hoofdstuk 1 en 2 ZER REVAKI Gent 2011
 • Verantwoordelijke Public Relations Revaki opleiding vanaf maart 2010.
 • Lid cel kwaliteitszorg IPVK (Instituut voor Permanente Vorming in de Kinesitherapie Gent) van april 2010.
 • Lid van de stuurgroep IPVK (Instituut voor Permanente Vorming in de Kinesitherapie Gent) van juni 2013. Voorzitter toets commissie Revaki Gent van oktober 2013 tot heden.
 • Lid van het dagelijks bestuur en de stuurgroep van het IOF consortium ‘Victoris’ binnen de associatie Universiteit Gent.
 • Medeoprichter, past president en consultant van de beroepsvereniging ‘Federatie van Belgische Podologen’
 • Vice-ondervoorzitter en lid van de ‘Commissie diabetisch voet’ binnen de Vlaamse Diabetes Vereniging tot 2009.
 • Lid van de Opleidingsadviesraad Opleiding Podologie aan de Arteveldehogeschool van 2004 tot heden.
 • Lid werkgroep chronische ziektes (diabetisch voet) RIZIV van 2005 tot heden.
 • Lid van de stuurgroep ‘Kwaliteitszorg in de kinesitherapie’, WVVK van 2007 tot januari 2013.
 • Lid werkgroep ‘Communicatie in de kinesitherapie’ WVVK van 2007 tot 2013.
 • Lid van de Hoge Gezondheidsraad, werkgroep ‘Toestellen voor cosmetische toepassingen en aanverwante huidbehandelingen’ van juni 2009 tot september 2013.
 • Lid van de algemene vergadering van proQKine vzw van februari 2013 tot heden.
 • Lid van de werkgroep kwaliteitsraad in de kinesitherapie van November 2013 tot heden.
 • Lid stuurgroep vakgroepherschikking faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van juni 2017 tot juni 2018.
 • Vakgroepvoorzitter Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van september 2015 tot september 2018.