Hieronder vindt u de link naar het beleidsprogramma van de nieuwe Grimbergse meerderheid:

(Open VLD, Vernieuwing en N-VA).

Op basis van voortschrijdend inzicht kan zelfs een beleidsakkoord in de loop der jaren wijzigen. Men weet namelijk nooit op voorhand welke accenten de overheid wil leggen of welke overgeërfde dossiers uit een vorige legislatuur de kop opsteken. Een goed beleidsakkoord vormt een stabiel kader voor alle meerderheidspartijen waarbinnen de schepenen hun bevoegdheden kunnen vorm geven.

Dit beleidsakkoord is door de ganse meerderheid (de mandatarissen en bestuursleden van de drie meerderheidsfracties) en het college van burgemeester en schepenen gedragen. Dit betekent dat elke beslissing een collegiale collegebeslissing is en nooit uitgaat van een specifieke schepen. Sommige beslissingen moeten door de gemeenteraad worden genomen en daar wordt gestemd waarbij de meerderheid uiteraard in de meerderheid is.

Het beleidsprogramma is een ambitieus maar tegelijkertijd haalbaar akkoord dat Grimbergen op een innovatieve wijze laat ontplooien tot een buisende, leefbare en groene Vlaamse gemeente.

Dit beleidsprogramma is ambitieus maar tegelijkertijd haalbaar. Al zal het een uitdaging worden om de begroting in evenwicht te houden. Ook de draagkracht van de diensten zal bepalend zijn.

Philip Roosen