Beleidsprogramma Grimbergen 19-24

Hieronder vindt u het beleidsprogramma van de nieuwe meerderheid (Open VLD, Vernieuwing en N-VA).

Op basis van voortschrijdend inzicht kan zelfs een beleidsakkoord in de loop der jaren wijzigen. Men weet namelijk nooit op voorhand welke accenten de overheid wil leggen of welke dossiers uit een vorige legislatuur de kop opsteken.

Dit beleidsakkoord is door de ganse meerderheid en het college van burgemeester en schepenen gedragen. Dit betekent dat elke beslissing uitgaat van het college en door het college of de gemeenteraad wordt genomen. Het is een ambitieus maar tegelijkertijd haalbaar akkoord dat Grimbergen op een innovatieve wijze laat ontplooien tot een buisende, leefbare en groene Vlaamse gemeente.