Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde ik 1023 voorkeurstemmen en was onze N-VA fractie goed voor 4 zetels in de gemeenteraad. Hiervoor ben ik onze kiezers dan ook zeer dankbaar.

Onze fractie is altijd een constructieve en verbindende partij geweest in de vorige legislaturen. Ook in de tot standkoning van de nieuwe Grimbergse meerderheid (Open VLD, Vernieuwing en N-VA) waren wij de lijm om deze alliantie mogelijk te maken. En we zijn hierin geslaagd, hetgeen een omwenteling in het Grimbergse landschap tot gevolg had. Als dezelfde partijen meer dan 40 jaar aan de macht zijn, dan ontstaan patronen en evidenties die niet meer tot goed bestuur leiden. Een meerderheid met twee nieuwe fracties was het beste wat Grimbergen kon overkomen om een nieuwe basis te leggen voor de komende decennia.

In deze nieuwe meerderheid leveren wij twee schepenen. Jean-Paul Windelen is schepen van welzijn en dierenwelzijn. Hij is tevens voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Ikzelf ben bijzonder dankbaar dat ik 1e schepen mag zijn met een portefeuille aan belangrijke en interessante bevoegdheden: cultuurbeleid, mobiliteitsbeleid, digitalisering en communicatie.